Bij het handvormen kan in een behoorlijk formaat gewerkt worden