Hier zal ik de gebieden die ik bezoek, bespreken met verwijzingen naar alreeds bestaand materiaal.
Zuid - Holland :
Starrevaart bij Leidschendam
Een populaire, zeer rijke, vogelplas ingeklemd tussen het Rijn-Schiekanaal (door Hagenaars de Vliet
genoemd) en de A-4 . De kijkhut is in Juni 2009 door vandalen in de brand gestoken,is in augustus
2009 vermoedelijk weer herbouwd.
Op de site de zeer actieve vogel-werkgroep Vlietland wordt bijna dagelijks verslag gedaan van
de waarnemingen: http://www.xs4all.nl/~sjaak/vwgvl/
Tussen Starrevaart en Spookverlaat
Van zijn bijna dagelijkse rondzwervingen in het polder-gebied tussen Voorburg-Leidschendam en
Alphen a/d/ Rijn doet Adri de Groot verslag in zijn Vogeldagboek - waarnemingen, foto's,
boekbesprekingen, kaart van het gebied.
Zeer de moeite waard: http://vogeldagboek.nl/
Meijendel
De website van de Vogelwerkgroep Meijendel geeft informatie voor liefhebbers, vogelaars en ornithologen over vogels in Meijendel, het duingebied tussen Den Haag, Wassenaar en de Wassenaarse Slag. De vogelwerkgroep, de oudste in Nederland, telt vogels in het gebied sinds 1958. Onderdelen van het gebied zijn o.a. de klip, bierlap, kijfhoek, kikkerberg, rode pad, sparregat, pannenduin, zeereep, het scheepje, ganzenbos, etc.
http://www.vwg-m.nl/welkom/
Den Haag
De stedelijke gebieden met al zijn parken zijn voor tal vaan vogelsoorten een aantrekkelijke
verblijfplaats.
http://www.haagsevogels.nl/cms/index.php?page=overzicht
Zoetermeer
De actieve vogelwerkgroep geeft op haar website een overzicht van de gebieden en soorten in
het Zoetermeerse.
http://www.vwgzoetermeer.nl/