Recente toevoegingen

8 juli 2006 - Oostvaardersplassen
De Oostvaardersplassen zijn voor een vogelaar een oase, goed gelegen schuilhutten en een
grote soorten rijkdom.Gestart bij de Lepelaarsplassen bij Almere met een aalscholverkolonie.
Er zwom ook een dodaars, maar die kwam zo dichtbij dat ik hem niet kon fotograferen.
Hierna naar de Oostvaardersplassen en vogelhut Poelruiter. Vanuit deze hut kwam een stroom van
opnames van de ijsvogel op steeds hetzelfde stokje.Dat stokje was zo dichtbij, dat toen de ijsvogel
daarop ging zitten, ik helemaal achter in de hut op een tafel moest gaan staan.
Een beetje gemakkelijk, bijna als in een dierentuin. Maar ja , het is m'n eerste ijsvogel.
Aalscholver
IJsvogel