12 december 2006 - Vogelhut Starrevaart.
Na een drukke maand eindelijk weer eens tijd en voldoende licht voor een middagje vogelen.
De Starrevaart heeft weer een goede winterbezetting: smienten, pijlstaart, slobeend, kuifeend,
krakeend,brilduiker,wintertaling,tafeleend,zwarte ruiter,wulp,kievit,.. etc.

klik voor een vergroting
klik voor een vergroting
klik voor een vergroting
Alleen het wijfje brilduiker kwam dichtbij de hut, de woerd zal ik later nog wel kieken.
klik voor een vergroting
klik voor een vergroting
In het plasje bij de parkeerplaats zitten een paar krakeenden
klik voor een vergroting
klik voor een vergroting
Er zijn 36 man en 20 vrouw pijlstaart aanwezig
klik voor een vergroting
klik voor een vergroting
De slobeend had ik nog niet, het is echt plaatjes verzamelen.