Recente toevoegingen

25 oktober 2008 - Europoort
Bij de kruising naar de strandweg veel vinken en 1 putter die fourageerden op de zaadresten van
laat bloeiende composieten. Op het iets verder gelegen talud koperwieken die helaas heel
schrikachtig waren. En veel spreeuwen, die moeilijk goed te fotograferen zijn.
Putter
Koperwiek