Recente toevoegingen

24 Mei 2009 - Rietputten bij Vlaardingen
Een mooi begin van een pechdag. De blauwborsten waren heel aktief met het aanvoeren van voedsel
voor de jonkies en hierbij zag ik voor het eerst een blauwborst vrouwtje. Toen ik hierna op Europoort
verder wilde fotograferen bleek dat doordat ik met de camera-aan met statief op m'n schouder heb
gelopen, de zon de opname CCD van de Fuji F31fd had verbrand. Camera is niet meer te koop maar
kon tot mijn verbazing door Fuji toch nog voor € 150 grepareerd worden.

Blauwborst
Fitis