Recente toevoegingen

3 juli Groene Jonker bij Zevenhoven
Ondanks de menigte 'twitchers' wil ik eigenlijk wel wat meer foto's van het porseleinhoen. Dat lukte niet,
ik kreeg onvoldoende tijd om scherp te stellen.Het was grappig te zien hoe het porseleinhoen 'zijn'
territorium van andere, grotere, vogels als de kemphaan en tureluur vrijmaakte. Het kleinst waterhoen
werd nog niet waargenomen. Wel de geoorde futen met jong.
Geoorde fuut
Kemphaan