Recente toevoegingen

21 maart 2011 - Meijendel

De Krooneend komt nu ook voor op de plasjes in Meijendel, maar zoals wel vaker was de afstand
eigenlijk te groot.
Krooneend
Stormmeeuw
Blauwe Reiger
Kuifeend