Recente toevoegingen

6 Augustus 2011 Groene Jonker bij Zevenhoven

Dit jaar hebben voor het eerst een paartje steltkluten gebroed en met succes.
Er zijn er meer gesignaleerd , maar die zijn verdwenen.
Het grote aantal geoorde futen is dit jaar verminderd. Het gebied is nog
v
olop in ontwikkeling

Steltkluut